नको ते भ्रमनध्वनी च झाळ
थोडा श्वास घेतो मोकळं
 करतो थोडी गप्पा या पाण्याशी
 करतो थोडी मस्ती या वाऱ्याशी
पण पण... .. तेवढ्यात ते टुणूक टुणूक वाजते
आणि कोणीतरी कॉलिंग म्हणून सांगते
ते  

Comments